6 chủ tàu xa bờ viết đơn xin trả lại tàu để bán thu hồi nợ
Các Website khác - 23/09/2005
Quảng Trị:
6 chủ tàu xa bờ viết đơn xin trả lại tàu để bán thu hồi nợ


Đến trung tuần tháng 9.2005, chương trình đầu tư tàu xa bờ tại tỉnh Quảng Trị có số nợ gốc cộng lãi không đòi được trên 40 tỉ đồng. Cơ quan chức năng chỉ mới thu hồi để bán đấu giá 19/37 chiếc. Đáng chú ý là đã xuất hiện tình trạng một số chủ tàu tẩu tán tài sản, thay tài sản còn tốt bằng tài sản đã hỏng... trước khi nộp đơn trả lại tàu. L.CH