8,4 tỉ đồng cho hoạt động năm đầu
Các Website khác - 29/12/2005
(NLĐ) - Ngày 28-12, Ban Quản lý dự án phòng chống HIV/AIDS tại TPHCM đã tổ chức hội nghị giới thiệu hoạt động của năm thứ nhất (tháng 11-2005 đến tháng 12-2006).

Theo đó có 4 quận, huyện (3, 5, Tân Bình, Nhà Bè), 2 trung tâm 05 và 16 trung tâm 06 được triển khai dự án với mục tiêu góp phần khống chế tỉ lệ nhiễm HIV trong cộng đồng dân cư dưới 0,8% vào năm 2010 và giảm dần sau năm 2010 bằng các biện pháp can thiệp hiệu quả tại TP. Đối tượng thụ hưởng là học viên các trung tâm (05, 06), người có hành vi nguy cơ cao trong cộng đồng (sử dụng ma túy, gái mại dâm), phụ nữ mang thai và người nhiễm HIV. Được biết dự án “Phòng chống HIV/AIDS tại VN” do Ngân hàng Thế giới tài trợ, kéo dài từ tháng 11-2005 đến tháng 12-2011, với tổng đầu tư là 38,5 triệu USD, triển khai tại 20 tỉnh, TP. Ngân sách hoạt động của năm đầu tiên ở TP là 530.000 USD (khoảng 8,4 tỉ đồng).

Ph.Sơn