Thương mại và đầu tư VN - Ba Lan tăng kỷ lục
Các Website khác - 29/12/2005

Thương mại và đầu tư VN - Ba Lan tăng kỷ lục

Tại cuộc gặp báo giới sáng 28.12 nhân kết thúc năm 2005, Tham tán thương mại ĐSQ Ba Lan - ngài Z.Pawlik - cho biết: Kim ngạch thương mại song phương 10 tháng đầu năm đạt gần 200 triệu USD, trong đó Ba Lan xuất khẩu sang VN trên 45 triệu USD, tăng tới gần 63% - đây là mức tăng kỷ lục từ nhiều năm nay. VN xuất khẩu sang Ba Lan tuy chỉ tăng 7,7%, nhưng đạt gần 155 triệu USD.

Đ.C