An Giang: 253 lao động xuất khẩu về nước trước thời hạn
Các Website khác - 16/06/2006

An Giang: 253 lao động xuất khẩu về nước trước thời hạn

Tin từ Sở LĐTBXH tỉnh ngày 14.6 cho biết, từ đầu năm đến nay đã có 253/2.685 lao động xuất khẩu đã về nước trước thời hạn, do chất lượng lao động chưa đáp ứng nhu cầu công việc, do các cơ quan chức năng và đơn vị tuyển dụng chưa phối hợp chặt chẽ trong việc giải quyết những vấn đề phát sinh của lao động ở nước ngoài... Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh chỉ đạt 9,4% kế hoạch xuất khẩu lao động năm 2006.

K.T