Bảo hiểm phi nhân thọ Allianz VN có chủ mới
Các Website khác - 03/01/2006

Allianz và IFC vừa bán toàn bộ vốn góp trong Công ty TNHH Bảo hiểm Allianz Việt Nam cho Công ty Bảo hiểm QBE. Giao dịch này được Bộ Tài chính chấp thuận vào ngày 27/12/2005.

Sau khi chuyển nhượng, Bảo hiểm Allianz Việt Nam sẽ đổi tên thành Công ty TNHH Bảo hiểm QBE Việt Nam.

QBE là một trong 25 công ty bảo hiểm lớn nhất thế giới và có mặt tại Việt Nam từ hơn 10 năm qua. Tuy nhiên, thương hiệu và danh mục khách hàng của Allianz sau hơn 6 năm có mặt tại Việt Nam là mục tiêu hấp dẫn để QBE quyết định nắm lấy công ty bảo hiểm phi nhân thọ có vốn đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam.

Theo ông Vince McLenaghan, Tổng giám đốc điều hành QBE khu vực Australia, châu Á, Thái Bình Dương và Trung Âu, QBE và Allianz bảo đảm sự chuyển giao khách hàng và nhân sự trong quá trình chuyển nhượng sẽ không gây ra xáo trộn. Các điều khoản, điều kiện và việc bồi thường theo các hợp đồng bảo hiểm hiện đang có hiệu lực của Allianz cũng sẽ được QBE Việt Nam tôn trọng. Các chủ hợp đồng bảo hiểm sẽ không phải làm bất cứ thủ tục nào nếu họ muốn các hợp đồng bảo hiểm của họ tiếp tục có hiệu lực cho đến khi đáo hạn.

Khi tiếp quản Allianz, QBE Việt Nam sẽ tiếp tục đưa ra các sản phẩm bảo hiểm chuyên nghiệp cho các khách hàng hiện tại của Allianz và đẩy mạnh hợp tác với các đại lý và môi giới bảo hiểm chuyên nghiệp.

Năm 1999, Allianz - AGF được cấp phép thành lập với số vốn đầu tư 7,5 triệu USD, trở thành công ty bảo hiểm 100% vốn nước ngoài đầu tiên nhận giấy phép hoạt động tại Việt Nam. Năm 2002, toàn bộ phần vốn góp của AGF được chuyển cho Allianz và công ty mời thêm sự tham gia của Công ty Tài chính quốc tế (IFC). Sau hơn 6 năm hoạt động tại Việt Nam, Allianz chiếm vị trí thứ 3 trong thị trường bảo hiểm phi nhân thọ với 1,66% thị phần.

"Mặc dù thị trường Việt Nam đang phát triển, nhưng theo chiến lược phát triển của Allianz, chúng tôi tập trung vào hoạt động kinh doanh tại những thị trường mà chúng tôi đã xác định là ưu tiên phát triển tại châu Á", ông Bruce Bowers, Tổng giám đốc điều hành Allianz châu Á giải thích về lý do Allianz rút khỏi Việt Nam.

T.T.