Cấp thẻ ưu tiên thủ tục hải quan cho doanh nghiệp
Các Website khác - 22/12/2005

Các doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật sẽ được cấp thẻ ưu tiên làm thủ tục hải quan. Quyết định này được Tổng cục trưởng Lê Mạnh Hùng ký ngày 19/12 và chính thức có hiệu lực ngày 1/1/2006.

Hải quan kiểm tra hàng hóa. Ảnh: VOV

Các doanh được cấp thẻ sẽ nhận được các ưu đãi khi làm thủ tục cho hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Trong đó, hồ sơ hải quan đăng ký được kiểm tra theo chế độ đối với hồ sơ hải quan của doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật về hải quan. Hàng hóa được miễn kiểm tra thực tế. Ngoài ra, nếu doanh nghiệp không nợ thuế quá hạn và không bị phạt chậm nộp, họ còn được ân hạn nợ thuế.

Theo Tổng cục Hải quan, các đơn vị nằm trong diện được cấp thẻ ưu tiên phải là doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật về hải quan, có hoạt động xuất nhập khẩu trong thời gian 365 ngày. Đồng thời, tính đến ngày nộp đơn xin cấp thẻ ưu tiên làm thủ tục hải quan cho lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu và được cơ quan hải quan xác định là không bị pháp luật xử lý về hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Ngoài ra, các doanh nghiệp này không quá 2 lần bị xử lý vi phạm hành chính về hải quan với mức phạt vượt thẩm quyền của chi cục trưởng hải quan; Không nợ thuế quá 90 ngày và không bị truy tố hoặc bị phạt 1 lần số thuế phải nộp trở lên.

M.K.