Tin kinh tế ngày 21.12
Các Website khác - 21/12/2005

Tin kinh tế ngày 21.12

Sóc Trăng: Vẫn còn 37 tàu đang khai thác trên biển. Tính đến 18 giờ ngày 20.12, vẫn còn 30 tàu khai thác biển của tỉnh Sóc Trăng vẫn hoạt động đánh bắt trên vùng biển ở toạ độ 7 vĩ độ bắc, 106 kinh độ đông, cách Côn Đảo khoảng 80 hải lý. Cũng còn khoảng trên 10 tàu vẫn đang hoạt động cách ven biển huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng khoảng 14 hải lý. Các tàu khai thác biển này đã nằm ngoài tầm ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới. C.T.L

Quảng Nam: Giao 150 ngàn hécta rừng cho cộng đồng làng quản lý. Tính đến giữa tháng 12.2005, tỉnh Quảng Nam đã giao 150 ngàn hécta rừng cho hơn 200 cộng đồng làng dân tộc thiểu số, ở 6 tỉnh miền núi gồm: Tây Giang, Nam Giang, Nam Trà My, Bắc Trà My, Phước Sơn quản lý, nhằm bảo vệ và phát triển những diện tích rừng còn lại, đồng thời khôi phục những giá trị văn hoá, kinh tế gắn với rừng của đồng bào dân tộc thiểu số. N.T.H