Chào bán chứng khoán ra công chúng được đưa vào hành lang pháp lý
Các Website khác - 26/02/2006

ĐB Quốc hội chuyên trách thảo luận dự án Luật Chứng khoán
Chào bán chứng khoán ra công chúng được đưa vào hành lang pháp lý

Ngày 25.2, ĐB Quốc hội chuyên trách thảo luận dự án Luật Chứng khoán. Theo đánh giá của UB Kinh tế và ngân sách của Quốc hội, thị trường chứng khoán của VN ra đời và hoạt động được 5 năm, với quy mô nhỏ bé, song đã bước đầu góp phần hình thành một mô hình thị trường vốn, tạo lập và vận hành kênh huy động vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế.

Thị trường chứng khoán ở VN còn sơ khai, nên rất cần một hành lang pháp lý (ban hành Luật Chứng khoán) để phát triển thị trường này. Vấn đề được nhiều ĐB quan tâm là luật có quy định điều chỉnh việc chào bán chứng khoán ra công chúng. Về vấn đề này, Thường trực UB Kinh tế và Ngân sách đồng tình với quan điểm trong dự thảo luật là tập trung điều chỉnh hoạt động chào bán chứng khoán ra công chúng, trong đó quy định về các trường hợp Cty phát hành riêng lẻ trở thành Cty đại chúng thì cũng chịu sự điều chỉnh của Luật Chứng khoán.

Có nhiều ý kiến đề nghị nên bổ sung trong dự thảo luật các quy định về phát hành đối với các loại chứng khoán, như trái phiếu chính phủ, trái phiếu chính quyền địa phương. UB Kinh tế và Ngân sách của Quốc hội cho rằng: Việc phát hành trái phiếu chính phủ, trái phiếu chính quyền địa phương, được thực hiện trên cơ sở cân đối ngân sách nhà nước hàng năm, được điều chỉnh bởi quy định của Luật Ngân sách. Do đó, Luật Chứng khoán không điều chỉnh việc phát hành trái phiếu chính phủ, trái phiếu chính quyền địa phương. Tuy nhiên, việc niêm yết giao dịch trái phiếu chính phủ, trái phiếu chính quyền địa phương phải tuân thủ theo Luật Chứng khoán... Đ.L.T