Tích nước sớm thủy điện Plei Krông, làm lợi 300 tỉ đồng
Các Website khác - 25/02/2006
Tích nước sớm thủy điện Plei Krông, làm lợi 300 tỉ đồng

Tin từ Nhà máy thủy điện Yaly cho biết, TCty Điện lực Việt Nam đã đồng ý để đơn vị này triển khai giải pháp kỹ thuật "tích nước sớm hồ thuỷ điện Plei Krông" nhằm tăng hiệu suất phát điện của các tổ máy. Hiện nay, lượng nước "tích sớm" là trên 600 triệu mét khối. Theo dự báo diễn biến thuỷ văn, giai đoạn 2006-2008, mỗi năm hồ Yaly sẽ được Plei Krông bổ sung thêm 1,3 tỉ mét khối nước. Điều này đồng nghĩa với việc gia tăng sản lượng điện 650kwh, vừa làm lợi cho Nhà nước 300 tỉ đồng. X.N