TP.Hồ Chí Minh: Dự án chậm triển khai, bị huỷ, chủ đầu tư phải tự chịu chi phí
Các Website khác - 25/02/2006
TP.Hồ Chí Minh:
Dự án chậm triển khai, bị huỷ, chủ đầu tư phải tự chịu chi phí

Ngày 24.2, tin từ Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, từ nay thành phố sẽ cương quyết bỏ các dự án chuẩn bị đầu tư đã quá thời hạn quy định mà các chủ đầu tư chưa trình thiết kế cơ sở; các dự án đã có quyết định đầu tư mà chủ đầu tư không lập, trình duyệt thiết kế dự toán theo đúng quy định. Các cơ quan có thẩm quyền có thể kiến nghị huỷ bỏ quyết định đầu tư đối với các dự án chậm triển khai và không hiệu quả. Trong trường hợp này, chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm về hậu quả (nếu có) do huỷ quyết định đầu tư, mà không được dùng vốn ngân sách để thanh toán. Thái Dương