Chương trình 134 ở Quảng Nam: Thiếu tiền, thiếu cả thời gian
Các Website khác - 10/10/2005
Chương trình 134 ở Quảng Nam:
Thiếu tiền, thiếu cả thời gian


Làm nhà mới ở thôn A Sờ, Màcooih,
Đông Giang.
Theo Ban Dân tộc Quảng Nam, các nội dung đầu tư hỗ trợ nhà ở và nước sinh hoạt hết sức thiết thực, phù hợp với tâm tư nguyện vọng của đông đảo đồng bào dân tộc nghèo. Tuy nhiên, vì một số nguyên nhân, việc hoàn thành Chương trình 134 trong 2 năm 2005-2006 là khó thực hiện.

Theo kế hoạch, trong năm 2005, Chương trình 134 tỉnh Quảng Nam sẽ hỗ trợ xây dựng 2.151 nhà ở, 20 công trình nước sạch, khai hoang và chuyển nhượng 80ha đất sản xuất... cho đồng bào dân tộc nghèo, với tổng kinh phí 19,8 tỉ đồng.

Trong khi đó, theo đề án triển khai Chương trình 134 ở tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2005-2006, tổng số hộ đồng bào nghèo được thụ hưởng chính sách này lên đến 12.098 hộ, với tổng nhu cầu kinh phí đầu tư hỗ trợ lên đến hơn 352 tỉ đồng, trong đó vốn trung ương hơn 219,3 tỉ, vốn địa phương hơn 44,8 tỉ và nhân dân đóng góp hơn 87,9 tỉ.

Thế nhưng, đến nay, nguồn vốn trung ương mới chỉ cấp được 17 tỉ đồng, chưa bằng con số lẻ. Ông Nguyễn Tri Hùng - Phó ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam - cho biết, khó khăn không chỉ do nguồn vốn từ trung ương "rót nhỏ giọt", mà ngay đến khoản vốn đối ứng từ ngân sách địa phương và đóng góp của người dân cũng đã là "vấn đề".

Cộng thêm vào đó là những bất cập, tồn tại chưa phù hợp thực tế trong chính sách hỗ trợ 134. Đơn cử trong việc xây dựng nhà ở, chính sách 134 quy định trung ương hỗ trợ 5 triệu đồng/hộ, tỉnh hỗ trợ 1 triệu/hộ và người dân tự khai thác 10m3 gỗ để làm nhà tại chỗ. Trong khi đó, để làm được 1 ngôi nhà 30-40m2 thì chi phí tối thiểu là 12-15 triệu đồng, do vậy phải huy động thêm từ người dân 7-8 triệu đồng.

Ông Zơ Râm Đhứt - Trưởng thôn A Zinh, P'Rao, Đông Giang - nói: "Làm nhà mới theo Chương trình 134, bà con mình mừng lắm, nhưng cũng có nhiều người đói nghèo quá, không có tiền lớn mà đóng góp, lại không đi lao động, khai thác gỗ được, nên có muốn cũng chịu thôi"...

"Nhưng nếu có đủ tiền thì cũng khó có thể hoàn thành Chương trình 134 trong vòng 2 năm 2005-2006, do những khó khăn về nguồn vốn, đối tượng và khối lượng hỗ trợ lớn, tính chất công việc phức tạp" - Ban Dân tộc tỉnh khẳng định.

Vì vậy, Quảng Nam đã có kiến nghị Chính phủ cho kéo dài thời gian thực hiện hoàn thành Chương trình 134 đến năm 2007, đồng thời cân đối bố trí đủ nguồn vốn hỗ trợ từ trung ương theo đúng tiến độ đề án đã được duyệt và xem xét tăng mức hỗ trợ về nhà ở từ 5 triệu đồng/hộ hiện nay lên mức 8 triệu đồng/hộ...

Trương Tâm Thư