Citigroup khai trương các dịch vụ chứng khoán tại Việt Nam
Các Website khác - 01/03/2006

Citigroup khai trương các dịch vụ chứng khoán tại Việt Nam

Citigroup - tập đoàn tài chính nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam ngày 28.2 đã khai trương các dịch vụ chứng khoán tại Việt Nam - cụ thể là các dịch vụ lưu ký chứng khoán. Đây là một phần trong kế hoạch phát triển dài hạn của Citigroup nhằm đáp ứng các yêu cầu về dịch vụ chứng khoán ngày càng tăng và Việt Nam là 1 trong 3 nước tại Châu Á và Châu Âu mà Citigroup tung ra dịch vụ lưu ký chứng khoán trong quý I/2006.

Được biết, các dịch vụ của Citigroup liên tục được xếp hạng cao nhất trong các điều tra hằng năm của ngân hàng đại lý lưu ký toàn cầu.

B.K.T