Cơ bản lắp đặt xong điện kế đối chứng
Các Website khác - 06/06/2006
Cơ bản lắp đặt xong điện kế đối chứng

Ngày 5.6, ông Nguyễn Văn Lý - Phó GĐ Cty điện lực TPHCM - cho biết: Việc lắp đặt điện kế đối chứng hiệu Emic liên quan đến vụ điện kế điện tử đã cơ bản hoàn thành. Tổng số điện kế phải thay mới là 293.000 trường hợp. T.H.T