Tin kinh tế ngày 5.6
Các Website khác - 05/06/2006

Tin kinh tế ngày 5.6

Phương án xử lý nợ xấu, ngân hàng phải trình Thủ tướng ngay trong tháng. Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu Ngân hàng Nhà nước (NHNN) trước ngày 30.6, phải phối hợp với các bộ, ngành liên quan hoàn thiện "Đề án tăng cường năng lực tài chính các ngân hàng thương mại (NHTM)" để trình Thủ tướng phê duyệt. Nội dung tập trung vào việc tăng vốn tự có, xử lý các tồn đọng tài chính, lộ trình cổ phần hoá ... M.G

Triển khai sáng kiến ASEM về CNTT.
Từ ngày 7 - 9.6, VN đăng cai Hội nghị trù bị triển khai sáng kiến ASEM về CNTT tổ chức tại Quảng Ninh. Hội nghị sẽ cụ thể hoá các mục tiêu và gắn kết các sáng kiến về CNTT của các khu vực khác mà các nước ASEM là thành viên. Đây cũng là bước chuẩn bị quan trọng cho Hội nghị Bộ trưởng ASEM về CNTT tổ chức vào cuối năm nay tại Hà Nội. Thế Hải

Ngân hàng Đông Á sẽ phát hành "Thẻ liên kết đa năng tài chính bảo hiểm" cho hơn 1 triệu khách hàng của Bảo Việt. Tất cả các khách hàng sử dụng thẻ có thể sử dụng giao dịch tại hơn 1.500 điểm giao dịch của hệ thống VNBC (VN Bank Card)- do Ngân hàng Đông Á sáng lập và mọi cơ quan của Bảo Việt trên cả nước. Đây là một nội dung quan trọng trong hợp đồng đầu tư và hợp tác toàn diện giữa Bảo Việt và Ngân hàng TMCP Đông Á được ký kết sáng 4.6 tại Hà Nội. NG.M