Quy định về bán nhà tái định cư: Người dân được phép trả dần trong 10 năm
Các Website khác - 05/06/2006

Quy định về bán nhà tái định cư:
Người dân được phép trả dần trong 10 năm

UBND TP.Hà Nội vừa ban hành quy định về việc bán nhà tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân theo phương thức trả dần tiền mua nhà khi Nhà nước thu hồi đất, thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư.

Theo đó, trường hợp tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ về nhà, đất và tài sản trong phương án bồi thường, hỗ trợ không đủ để mua căn hộ tái định cư theo giá thành phố quy định thì phần chênh lệch còn thiếu được phép trả dần trong 10 năm tính từ ngày có quyết định bán nhà. Số tiền nhà được phép trả dần được tính lãi suất 0,25%/tháng. Trường hợp hết thời hạn trả dần (10 năm) mà hộ gia đình, cá nhân chưa thanh toán hết thì cơ quan chức năng báo cáo UBND thành phố chuyển sang hình thức thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.

Số tiền nhà đã trả được trừ dần vào tiền thuê nhà. Số tiền hộ gia đình, cá nhân thanh toán trong cả năm không được thấp hơn 1/10 số tiền được phép trả dần. Trường hợp thanh toán trước thời hạn số tiền nhà phải trả cho các năm còn lại thì được giảm 10% tổng số tiền phải thanh toán. UBND TP cũng quy định Cty quản lý và phát triển nhà Hà Nội (Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất Hà Nội) là đơn vị xác định số tiền thuê nhà phải trả dần và tiền lãi suất, ký hợp đồng bán nhà.

T.Huyền