Cơ sở chế biến gia cầm được vay vốn lãi suất 0% đến ngày 1.3.2006
Các Website khác - 24/12/2005

Cơ sở chế biến gia cầm:
Được vay vốn lãi suất 0% đến ngày 1.3.2006

Bộ NNPTNT ngày 23.12 cho hay, theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước, từ ngày 20.12, các cơ sở giết mổ tập trung sẽ được vay vốn lãi suất 0% để giết mổ và chế biến sản phẩm gia cầm sạch. Mức vay là 15 triệu đồng/tấn sản phẩm, thời hạn 3 tháng đối với gia cầm giết mổ tiêu thụ tươi và 20 triệu đồng/tấn sản phẩm thời hạn 6 tháng đối với chế biến thịt gia cầm đóng hộp.

Thời gian được vay kéo dài đến 31.1.2006 đối với chế biến thuỷ cầm và đến 31.3.2006 đối với chế biến gà. Cẩm Văn