Cty bay dịch vụ hàng không đảm nhận tuyến bay Chu Lai - TPHCM
Các Website khác - 10/06/2006
Cty bay dịch vụ hàng không đảm nhận tuyến bay Chu Lai - TPHCM

Tin từ UBND tỉnh ngày 8.6: Cty bay dịch vụ hàng không (Vasco) thuộc TCty Hàng không VN sẽ thay thế Hãng Hàng không quốc gia, bay tuyến TP. Hồ Chí Minh - Chu Lai - TP. Hồ Chí Minh, theo lịch trình 2 chuyến/tuần bắt đầu từ ngày 16.6. T.T.Thư