Cước điện thoại cố định tới di động: 425 đồng/phút
Các Website khác - 11/12/2008
Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Nam Thắng vừa ký Quyết định Ban hành cước kết nối đối với liên lạc điện thoại từ mạng viễn thông cố định vào mạng điện thoại di động.


Cước kết nối trực tiếp cố định tới di động là 425 đồng/phút. (Ảnh: E-Chip)

 

 

Theo đó, nếu mạng nội hạt kết nối trực tiếp với mạng di động, thì mạng nội hạt tính cước đối với khách hàng và trả mạng di động cước kết nối là 425 đồng/phút.

Nếu mạng nội hạt kết nối với mạng di động qua mạng PSTN hoặc VoIP đường dài liên tỉnh, thì mạng nội hạt tính cước cuộc gọi đối với khách hàng và trả mạng di động kết cuối cuộc gọi với giá cước kết nối 425 đồng/phút.

Trong đó, nếu cuộc gọi qua mạng PSTN đường dài liên tỉnh để chuyển tiếp cuộc gọi đến mạng di động thì mạng nội hạt tính cước và trả mạng PSTN đường dài liên tỉnh cước kết nối từ 100 – 300 đồng/phút, tuỳ thuộc vào số lượng tổng đài MSC của miền.

Nếu cuộc gọi qua mạng VoIP đường dài liên tỉnh để chuyển tiếp cuộc gọi đến mạng di động thì cước kết nối trả mạng VoIP đường dài liên tỉnh do các doanh nghiệp thoả thuận nhưng không cao hơn mức cước khi kết nối với mạng PSTN đường dài liên tỉnh.

Các mức cước kết nối này áp dụng cho cả liên lạc vào gìờ thấp điểm và chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Anh Lê