Đã có quyết định cổ phần hoá MHB
Các Website khác - 29/10/2005

31/12 là thời điểm xác định trị giá của Ngân hàng Phát triển nhà ĐBSCL (MHB), tạo đà để cổ phần hoá ngay nhà băng quốc doanh đầu tiên này. Cổ phần MHB sẽ được bán từ 2006 với điều kiện nhà nước vẫn sở hữu trên 70% vốn điều lệ.

Trong giai đoạn tiếp theo, 2007-2010, MHB tiếp tục bán cổ phần để tăng vốn điều lệ nhưng phải đảm bảo tỷ lệ nhà nước sở hữu không thấp hơn 51% vốn điều lệ của ngân hàng.

Trên đây là những nội dung quan trọng trong Quyết định 266 về việc thí điểm cổ phần hoá Ngân hàng Phát triển nhà ĐBSCL do Phó thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký ban hành hôm 27/10.

Theo yêu cầu của Chính phủ, việc thí điểm cổ phần hoá MHB phải đảm bảo đa dạng hoá hình thức sở hữu, song vẫn phải giữ vai trò chi phối của Nhà nước đối với hoạt động của ngân hàng. Phần vốn nhà nước hiện có tại MHB theo giá trị xác định lại vẫn được giữ nguyên; bên cạnh đó, ngân hàng được phép phát hành cổ phiếu để tăng thêm vốn. Việc bán cổ phần thực hiện qua nhiều giai đoạn với tỷ lệ vốn nhà nước giảm dần nhưng không thấp hơn 51% vốn điều lệ của ngân hàng. Tất cả các nhà đầu tư trong và ngoài nước đều được mua cổ phần của MHB theo quy định của pháp luật.

Quyết định 266 cũng cho phép MHB thuê tư vấn để xác định giá trị doanh nghiệp, xây dựng phương án thí điểm cổ phần hoá và phát hành cổ phiếu cũng như lựa chọn các nhà đầu tư chiến lược.

MHB là ngân hàng quốc doanh thứ hai nhận lệnh cổ phần hoá, sau Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank). Tuy nhiên, nếu như Vietcombank phải cổ phần hoá thành hai giai đoạn (phát hành trái phiếu chuyển đổi để tăng vốn trước khi cổ phần hóa chính thức) thì MHB được phép cổ phần hoá ngay, và vì vậy tiến trình sắp xếp lại MHB sẽ diễn ra nhanh gọn hơn.

Song Linh