Cần thành lập Ban chỉ đạo thực thi Luật Đất đai
Các Website khác - 29/10/2005

Cần thành lập Ban chỉ đạo thực thi Luật Đất đai

Sáng 28.10, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì cuộc họp với các bộ: Tài nguyên & Môi trường (TNMT), Tài chính, Xây dựng, Tư pháp và Văn phòng Chính phủ để nghe Bộ TNMT báo cáo kết quả đợt kiểm tra thi hành Luật Đất đai vừa qua.

Phó Thủ tướng cho rằng, Bộ TNMT đã kiểm tra đúng chức năng, kịp thời và cần thiết vì nó đụng chạm đến vấn đề bức xúc của dân, quá trình kiểm tra nghiêm túc, đạt kết quả tốt.

Phó Thủ tướng giao cho Bộ TNMT soạn thảo và trình Thủ tướng ban hành chỉ thị về việc tiếp tục thi hành Luật Đất đai; giao Bộ TNMT cùng Bộ Tài chính tiếp thu những nội dung sửa đổi một số điều của Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai để ban hành trong thời gian sớm nhất; tổ chức hội nghị toàn quốc bàn biện pháp tiếp tục thi hành Luật Đất đai vào đầu tháng 12.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý một số vấn đề trọng tâm như chấn chỉnh việc bồi thường tái định cư, giải quyết dứt điểm những tồn đọng trong khiếu nại, tố cáo về đất đai, tiến tới hạn chế đơn thư tố cáo phát sinh mới.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng cho rằng, cần thiết phải lập Ban chỉ đạo thực thi Luật Đất đai và lập tổ công tác liên ngành để xử lý vì đất đai là vấn đề nhạy cảm, liên quan đến nhiều bộ, ngành và quyền lợi của nhiều người dân.

Đ.Chúc