Giá điện năm 2006 dự kiến tăng 8,8%
Các Website khác - 26/02/2006
4 phương án điều chỉnh giá bán điện sinh hoạt
Giá điện năm 2006 dự kiến tăng 8,8%

Hồng Quân
Tổ công tác liên ngành do Bộ Công nghiệp chủ trì về giá điện sáng 24.2 đã có cuộc họp lấy ý kiến về đề án giá điện trước khi trình Chính phủ ban hành. Theo đó, mức điều chỉnh giá điện bình quân dự kiến áp dụng trong năm 2006 là 852đ/kwh (tăng 8,8% so với giá hiện hành), có 4 phương án giá bán lẻ điện sinh hoạt (SH) được đề xuất lấy ý kiến.


Ngành điện luôn tăng cường đầu
tư kỹ thuật để hạn chế thất thoát
điện năng.
Phương án 1 không tăng giá bán điện cho đối tượng sản xuất (SX); không tăng giá bán buôn điện SH nông thôn và không tăng giá bán điện SH bậc thang đối với 100kwh đầu tiên. Các đối tượng còn lại (chiếm 25% tổng sản lượng điện thương phẩm) sẽ phải chịu mức tăng rất cao, tăng bình quân 20% so với hiện hành.

Các bậc thang từ 100kwh trở lên tăng bình quân 35% so với hiện hành. Phương án 2: Không tăng giá điện SX giờ bình thường và thấp điểm; tăng 20% giá bán điện giờ cao điểm của tất cả các đối tượng; Tăng giá bán buôn điện sinh hoạt nông thôn lên 420đ/kwh (tăng 30đ/kwh, tăng 7,7% so với hiện nay). Chia đôi bậc thang 100kwh giờ đầu đối với điện SH bậc thang thành 2 bậc thang (50kwh đầu giá 600đ/kwh; 50kwh tiếp theo giá 750đ/kwh). Phương án 3: Tương tự Phương án 2: Tăng giá bán điện 100kwh giờ đầu điện SH bậc thang lên 630đ/kwh. Do tăng giá giờ cao điểm nên bình quân giá điện cho SX sẽ tăng 4%. Giá bán buôn điện SH nông thôn tăng 30đ/kwh (7,7%). Phương án 4: Tương tự Phương án 3: Tăng giá bán điện 100kwh giờ đầu điện sinh hoạt bậc thang lên 700đ/kwh, xoá bỏ sự phân biệt về giá điện sinh hoạt giữa thành thị và nông thôn.

Về tiến độ thực hiện, Tổ công tác liên ngành kiến nghị ngay trong đầu năm 2006, sẽ điều chỉnh giá bình quân lên mức 852đ/kwh (tăng 8,8% so với hiện hành) nhằm đảm bảo bù đắp sự tăng giá của các yếu tố đầu vào và tỉ suất lợi nhuận/vốn nhà nước của EVN. Bước 2 sẽ thực hiện từ đầu năm 2008 điều chỉnh giá bình quân lên mức 890đ/kwh (tăng 4,5% so với mức điều chỉnh bước 1), đảm bảo tỉ suất lợi nhuận/vốn nhà nước của EVN đạt 12%, mức phù hợp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc đưa thị trường phát điện cạnh tranh vào hoạt động.

Được biết, trước đó EVN đã trình Bộ Công nghiệp 5 phương án tăng giá điện dự kiến thực hiện từ 1.1.2006 với mức điều chỉnh giá điện bình quân 898đ/kwh (tăng 14,8% so với hiện hành). Tuy nhiên, theo Tổ công tác liên ngành, trong giai đoạn 2000-2005, tỉ suất lợi nhuận (lợi nhuận/vốn kinh doanh) của EVN thường xuyên chỉ duy trì ở mức từ 3-5%.

Việc EVN đặt mục tiêu tăng giá điện 14,8% nhằm đạt mức lợi nhuận tối thiểu 10% trong năm 2006 sẽ khó được dư luận chấp nhận. Việc tính toán của EVN mới dựa trên cơ sở tính toán cân đối lợi nhuận cho riêng phần công ty mẹ (các nhà máy thuỷ điện hạch toán trực thuộc, các công ty truyền tải và phân phối) là chưa phù hợp, vì thực tế, lợi nhuận từ các công ty TNHH một thành viên phát điện và từ phần vốn nhà nước tại các công ty cổ phần phát điện cũng phải được phản ánh vào lợi nhuận chung của TCty.

Phương án của EVN chưa thể hiện phấn đấu tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả SXKD, các thông số tính toán chính đều được tính theo số kế hoạch nhà nước giao (tổn thất, suất tiêu hao nhiên liệu, tỉ lệ điện tự dùng, các loại chi phí khác...) mà chưa có chỉ tiêu phấn đấu. Thực tế thực hiện hàng năm của EVN cho thấy, việc phấn đấu tiết kiệm chi phí, tăng năng suất lao động, tăng giá bán bình quân, giảm tổn thất điện năng... đã giúp EVN tiết kiệm được hàng nghìn tỉ đồng/năm.