Không đáng lo ngại tăng giá trong dịp Tết
Các Website khác - 24/01/2006

Tiến sĩ Nguyễn Thị Hiền - Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ:
Không đáng lo ngại tăng giá trong dịp Tết

Nhu cầu sắm sửa chuẩn bị cho Tết đẩy sức mua lên cao là nguyên nhân chính của sự tăng giá, đã đẩy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1 tăng tới 1,2%. Giá cả hàng tiêu dùng tăng trong dịp Tết không phải là điều đáng lo lắng. Và Tổ Điều hành thị trường trong nước cũng không thể làm được gì đối với vấn đề này, mà hãy để nhu cầu thị trường điều tiết giá cả.

Việc giá các mặt hàng thực phẩm tăng, nhất là giá mặt hàng thịt gà còn là tín hiệu tốt lành. Điều đó giúp người chăn nuôi sống nổi sau dịch cúm gia cầm và sẽ là yếu tố thúc đẩy nhanh việc phục hồi đàn gia cầm trong thời gian sắp tới. Việc tăng giá như thế chưa có gì đột biến.

Riêng trong tháng 2.2006, CPI sẽ khó mà đột biến tăng cao bởi khi đó đã qua dịp mua sắm Tết, trong điều kiện hàng hoá dồi dào như hiện nay, giá cả cũng chỉ còn tăng một chút trong những ngày đầu tháng.

Công Thắng ghi