Lập tổ giám sát liên bộ về giá xăng dầu
Các Website khác - 17/09/2008
 Một tổ giám sát liên bộ về giá xăng dầu vừa được thành lập, theo quyết định của Bộ Tài chính.

>> Từ 16/9: Giá xăng dầu vận hành theo giá thị trường 
>> Từ 11h hôm nay, dầu giảm giá 450 đồng/lít 
>> “Giảm giá dầu không tác động đến CPI tháng 9” 
>> Tăng thuế, hết cơ hội giảm giá xăng dầu? 
>> Tái áp thuế nhập khẩu xăng dầu, tạm thời chưa giảm giá 

 
Theo quyết định này, thành viên Tổ Giám sát liên bộ Tài chính - Công Thương về giá xăng dầu gồm Cục trưởng Cục Quản lý giá (Bộ Công Thương), một phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) và một số thành viên khác có liên quan của liên bộ Tài chính - Công Thương.

Tổ giám sát có nhiệm vụ theo dõi việc điều chỉnh giá xăng dầu do các doanh nghiệp đầu mối quy định - (Ảnh: Anh Quân)

Tổ giám sát có nhiệm vụ theo dõi việc điều chỉnh giá xăng dầu do các doanh nghiệp đầu mối quy định; xem xét, đề xuất báo cáo liên bộ về điều chỉnh giá xăng, dầu theo đúng quy định của Chính phủ tại Nghị định số 55/2007/NĐ-CP ngày 6/4/2007 về kinh doanh xăng dầu; Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 9/6/2008 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Giá, các văn bản pháp luật có liên quan và yêu cầu bình ổn giá xăng dầu của Thủ tướng Chính phủ trong từng thời kỳ.

Tổ giám sát còn có nhiệm vụ tiếp nhận đăng ký giá bán xăng dầu của các doanh nghiệp đầu mối theo quy định trước thời điểm điều chỉnh giá 3 ngày (tính theo ngày làm việc); xem xét, phát hiện các yếu tố hợp lý hoặc bất hợp lý trong việc điều chỉnh giá để kiến nghị với lãnh đạo liên bộ, chấp thuận hay không chấp thuận việc điều chỉnh giá.

Theo Thúy Nhung
thoibaokinhte