Lượng tiền giả thu giữ được giảm mạnh
Các Website khác - 19/03/2006

Theo số liệu thống kê vừa được Cục Kho quỹ (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) công bố, số lượng tiền giả mà các tổ chức tín dụng và kho bạc nhà nước thu giữ trong 2 tháng đầu năm nay giảm 46% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lượng tiền giả mạo thu được trong cả năm 2005 chỉ bằng 75% so với năm 2004. Trong đó, tiền giả loại polymer chỉ chiếm khoảng 1%. Tiền giấy cotton loại 100.000 đồng và 50.000 đồng bị làm giả nhiều nhất. Loại polymer 50.000 đồng100.000 đồng cũng đã bị làm giả, song phổ biến là in trên nền giấy cotton giả polymer.

Trong năm 2004, các cơ quan chức năng đã thu giữ được 16,5 tỷ đồng tiền giả các loại.

S.L.