Phát hành 350 tỷ đồng trái phiếu điện lực
Các Website khác - 18/03/2006

Lượng trái phiếu này sẽ được Tổng công ty Điện lực Việt Nam (EVN) phát hành trong thời gian từ 20 đến 24/3, thông qua bảo lãnh của Ngân hàng Công thương. Trái phiếu có thời hạn 5 năm, đáo hạn vào 24/3/2011, lãi suất năm đầu tiên là 9,6%.

Lãi suất của các năm sau sẽ luôn cao hơn 1,2 điểm phần trăm so với mức bình quân lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng trả sau của 4 ngân hàng quốc doanh Công thương, Ngoại thương, Đầu tư và Phát triển và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (công bố tại sở giao dịch trên địa bàn Hà Nội vào ngày xác định lãi suất trái phiếu hàng năm).

Năm ngoái, EVN cũng phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 5 năm, lãi suất năm đầu 8,8%.

Theo kế hoạch, để đảm bảo đủ điện cung cấp cho nền kinh tế với tốc độ tăng nhu cầu điện 16%-17% mỗi năm và có dự phòng cho giai đoạn sau, trong giai đoạn 2006-2010, ngành điện phải gấp rút đầu tư và đưa vào vận hành thêm 68 dự án nguồn điện, với tổng công suất 16.805 MW. Trong đó có tới 36 dự án phải kêu gọi vốn đầu tư từ bên ngoài, với công suất 5.329 MW.

Tổng nhu cầu vốn đầu tư riêng các dự án do EVN đầu tư hoặc liên doanh giai đoạn 2006-2010 là 250.000 tỷ đồng. Cho đến nay, EVN đã cân đối được 234.000 tỷ đồng. Để thu xếp đủ số vốn đầu tư còn lại, ngành điện dự kiến sẽ tăng giá điện theo từng bước, từ nay đến 2010. Số tiền thu được từ tăng giá điện sẽ vào khoảng 14.464 tỷ đồng.

Ngoài ra, ngành điện cũng sẽ bổ sung nguồn vốn thông qua phát hành trái phiếu cả trong và ngoài nước, dự kiến khoảng hơn 3.000 tỷ đồng.

T.T.