Năm 2006: Dự báo tốc độ tăng giá khoảng 6-7%
Các Website khác - 03/01/2006
Năm 2006: Dự báo tốc độ tăng giá khoảng 6-7%

Dựa vào phân tích diễn biến thị trường trong nước 2005, đặc biệt là tháng cận Tết Nguyên đán, Tổ điều hành thị trường trong nước dự báo, chỉ số giá của cả năm 2006 sẽ tăng khoảng 6-7%.

Đây là mức tăng ổn định và phù hợp với chỉ tiêu Quốc hội đã đề ra.

Theo Ngân hàng Nhà nước, chỉ số giá - lạm phát thời gian qua cho thấy sự can thiệp ngày càng mạnh của chính sách tiền tệ. Việc lãi suất huy động tăng mạnh ở các ngân hàng thương mại thời gian qua chứng tỏ xu hướng thay đổi của ngân hàng Trung ương trong lãi suất chiết khấu, lãi suất tái cấp vốn kích thích tiết kiệm, người dân bớt tiêu dùng để gửi tiết kiệm và hạn chế các nhà đầu tư vay vốn để đầu tư mở rộng các công trình.

Tuy vậy, để duy trì mục tiêu tăng trưởng cũng như phát triển ổn định cho các ngành kinh tế, Nhà nước cũng sẽ tiếp tục duy trì chính sách điều tiết giá cả - tiền tệ linh hoạt. Đặc biệt trong điều hành kinh tế vĩ mô, sẽ có những chính sách vừa kiểm soát được lạm phát ở mức độ hợp lý, chấp nhận được trong khi vẫn thúc đẩy sự tăng trưởng.

Có thể kết luận rằng, nếu không có những biến động bên ngoài quá lớn thì tốc độ tăng giá trong năm 2006 sẽ được duy trì ở một mức "hợp lý", không vượt qua mức tăng trưởng GDP để đảm bảo tăng trưởng kinh tế bền vững, không quá nóng.

(Theo TBKTVN)