Năm 2006: Việt Nam phấn đấu đạt 25 máy điện thoại/100 dân
Các Website khác - 04/02/2006

Năm 2006: Việt Nam phấn đấu đạt 25 máy điện thoại/100 dân

Đây là mục tiêu đặt ra của Bộ Bưu chính - Viễn thông, nhằm duy trì tốc độ phát triển thuộc nhóm nhanh nhất thế giới hiện nay. Ngoài ra, bộ cũng đặt ra kế hoạch phát triển 8.000 tên miền Internet và đạt mật độ 6 thuê bao/100 dân.

A.X