Nhiều doanh nghiệp không muốn được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ
Các Website khác - 26/11/2005

TPHCM:
Nhiều doanh nghiệp không muốn được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

Ngày 25.11, Sở KHCN TPHCM đã tổ chức Hội nghị "Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực xe máy". Tuy nhiên, hơn 100 doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp, buôn bán xe máy được mời chỉ có chưa đầy 30 doanh nghiệp tham dự, những doanh nghiệp còn lại chẳng những không tham dự, mà cũng chẳng hề có hồi đáp - trong đó có không ít doanh nghiệp là nạn nhân, là thủ phạm của tình trạng vi phạm sở hữu trí tuệ.

T.H.T