Dãn nợ và giảm 0,15%/tháng lãi suất cho hộ chăn nuôi gia cầm
Các Website khác - 25/11/2005
Tổng GĐ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn VN:
Dãn nợ và giảm 0,15%/tháng lãi suất cho hộ chăn nuôi gia cầm

Ngày 24.11, NHNo đã chính thức công bố áp dụng các biện pháp khẩn cấp để xử lý khó khăn cho hộ chăn nuôi gia cầm. Trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Lao Động, ông Lê Văn Sở - Tổng Giám đốc NHNo - cho biết:

- NHNo đã chỉ đạo các chi nhánh trong cả nước căn cứ hợp đồng tín dụng còn dư nợ đến 30.11.2005 và lãi suất vay ghi trên hợp đồng tín dụng khi thu nợ lãi, chi nhánh giảm cho người vay 0,15%/tháng. Ví dụ lãi suất ghi trên hợp đồng là 1%/tháng, khi thu nợ chi nhánh chỉ thu 0,85%/tháng.

- Những đối tượng nào sẽ được hưởng chính sách ưu đãi này, thưa ông?

- Đối tượng được giảm lãi suất là các khoản vay cho mua con giống, thức ăn, các chi phí chăm nuôi, phòng chống dịch bệnh... có biên bản xác định thiệt hại của NHNo nơi cho vay và cơ quan có thẩm quyền lưu tại hồ sơ vay vốn (trừ các khoản cho vay xây dựng chuồng trại).

- Đối với các hộ trong vùng dịch nhưng chưa phải tiêu huỷ gia cầm, NHNo có cho hưởng ưu đãi?

- Các hộ dù chưa bị tiêu huỷ, nhưng phải khắc phục khó khăn do dịch cúm gây ra (không tiêu thụ được sản phẩm...) cũng sẽ được vay ưu đãi và gia hạn nợ nếu có chứng nhận của chính quyền địa phương.

- Khi nào NHNo bắt đầu áp dụng chính sách giảm lãi suất?

- Thời điểm tính và thu lãi theo mức lãi suất được giảm từ 1.12.2005. Thời gian được giảm lãi tối đa là 6 tháng, kể từ 1.12.2005. Các khoản vay đã trả hết nợ gốc và lãi trước 1.12.2005 không được miễn, giảm, thoái thu lãi. Đối với các khoản nợ quá hạn, người vay sẽ không phải trả lãi suất cho phần nợ quá hạn và vẫn được giảm lãi suất 0,15%.

- Đối với các hộ chưa trả được nợ, NHNo có tiếp tục cho vay không?

- NHNo đã chỉ đạo các chi nhánh tiếp tục cho gia hạn nợ, điều chỉnh kỳ hạn nợ cho các hộ chăn nuôi còn dư nợ và tiếp tục cho vay mới tới 50 triệu đồng không cần thế chấp. Đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh vaccine và các thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch cúm gia cầm, nếu đủ điều kiện vay vốn, các chi nhánh xem xét quyết định cho vay theo quy định hiện hành.

Các khoản vay đến 50 triệu đồng đối với các doanh nghiệp, hộ gia đình chuyển hướng sản xuất - kinh doanh, khắc phục dịch bệnh phát sinh từ sau ngày 27.7.2004 (ngày công văn 2713/NHNo được ban hành) khi thu nợ lãi cũng được giảm lãi suất 0,15%/tháng.

- Khi áp dụng chính sách ưu đãi mới này, dự kiến số giảm thu của NHNo sẽ là bao nhiêu?

- Ước tính mỗi tháng, NHNo sẽ bị giảm thu khoảng 3 tỉ đồng. Dự kiến trong thời gian áp dụng lãi suất ưu đãi, số giảm thu của NHNo vào khoảng 20 tỉ đồng. Tuy nhiên, đây cũng là cách để NHNo chia sẻ và đồng cảm với thiệt hại của các hộ chăn nuôi gia cầm - khách hàng truyền thống của NHNo.

- Xin cảm ơn ông!

Hạnh Phương thực hiện