Nửa đường đứt gánh
Các Website khác - 11/10/2005

Nửa đường đứt gánh
Hải Yến

Nhà nước đã có khá nhiều chính sách ưu đãi nhằm tạo điều kiện phát triển các ngành, các lĩnh vực được coi là trọng điểm, mũi nhọn. Thông thường thì các DN được ưu đãi sẽ được thuận lợi hơn các DN khác rất nhiều. Thế mà gần đây, không ít DN đang kêu trời, ta thán chỉ vì... nửa đường đứt gánh.

Chuyện lạ mà có thật trong việc vay vốn ưu đãi từ Quỹ Hỗ trợ phát triển. Trước khi Nghị định 106/2004/NĐ-CP ngày 1.4.2004 (Nghị định 106) có hiệu lực, có 50 đối tượng được vay vốn ưu đãi từ Quỹ Hỗ trợ phát triển. Khi Nghị định 106 có hiệu lực, chỉ còn 14 đối tượng được hưởng "ân huệ" trên.

Thế là, hàng loạt dự án đã được ưu đãi trước Nghị định 106 bỗng nhiên không còn được ưu đãi nữa, có nguy cơ chết "bất đắc kỳ tử" mà điển hình là 24 dự án trong chương trình cơ khí trọng điểm. Nếu thống kê cho hết, thì danh sách các dự án có nguy cơ phá sản sẽ còn dài dài!

Danh mục các đối tượng được vay vốn ưu đãi từ Quỹ Hỗ trợ phát triển theo Nghị định 106 cũng chỉ có hiệu lực đến hết ngày 31.12.2005. Chưa biết khi có một nghị định khác thay thế Nghị định 106 thì lại sẽ có bao nhiêu dự án, DN nữa tiếp tục "chết... vì được ưu đãi"?

Sự thay đổi đột ngột về chính sách kinh tế ở nước ta trước đây là một trong những nguyên nhân đẩy không ít DN vào bờ vực phá sản, đã bị phê phán gay gắt. Nhà nước đã có những biện pháp tích cực để sửa đổi nhằm bảo đảm sự ổn định tương đối trong các chính sách kinh tế.

Chính sách ưu đãi trong đầu tư rất cần được ổn định trong một thời gian dài. Nếu các cơ quan quản lý cứ tuỳ hứng sửa đổi danh mục các dự án được ưu đãi theo kiểu "cởi ra rồi lại buộc vào như chơi", thì tốt hơn cả là đừng ban hành chính sách ưu đãi nữa. Bởi lẽ, dự án và DN sẽ thiệt hại vô cùng lớn, khi những chính sách ưu đãi bị thay đổi.