Sản lượng càphê chỉ đạt từ 600.000- 650.000 tấn
Các Website khác - 11/10/2005

Niên vụ càphê 2005 - 2006:
Sản lượng càphê chỉ đạt từ 600.000- 650.000 tấn


Đây là con số dự báo của các bộ, ngành chức năng- như vậy sản lượng niên vụ năm nay sẽ thấp hơn niên vụ 2004- 2005 khoảng 100.000 tấn. Nguyên nhân là hạn hán kéo dài nên ảnh hưởng đến năng suất. Tuy nhiên, sự sụt giảm này sẽ khiến cho giá càphê được giữ vững ở mức khá cao (hiện 13.000- 14.000đ/kg).

Giá càphê xuất khẩu hiện cũng được cho là tốt hơn nhiều so với đầu năm khi đạt bình quân từ 850 - 900USD/tấn, tăng khoảng 20%. NG.Đ