Petro Việt Nam khai thác 12,37 triệu tấn quy dầu
Các Website khác - 23/06/2006
Petro Việt Nam khai thác 12,37 triệu tấn quy dầu

12,37 triệu tấn quy dầu - đó là sản lượng khai thác của TCty Dầu khí VN (Petro VN) trong 6 tháng đầu năm. Trong đó gồm 8,6 triệu tấn dầu thô và condensate và 3,765 tỉ mét khối khí. XN liên doanh Vietsovpetro vẫn là đơn vị khai thác chủ lực với 5 triệu tấn dầu thô và 720 triệu mét khối khí đồng hành. Công nghiệp khí của Petro VN cũng đạt kết quả khả quan với 2,98 tỉ mét khối khí khô cho điện, sản xuất đạm và các hộ công nghiệp; gần 182 ngàn tấn khí gas hoá lỏng và hơn 58 ngàn tấn
condensate. B.K.T