Việt Nam đã xuất khẩu được 2,24 triệu tấn gạo
Các Website khác - 23/06/2006
Việt Nam đã xuất khẩu được 2,24 triệu tấn gạo

Cả nước đã xuất khẩu được 2,24 triệu tấn gạo, trị giá 626 triệu USD- con số này được Bộ Thương mại tính đến trung tuần tháng 6. Mặc dù 2 tháng gần đây, giá gạo xuất khẩu đã tăng gần 20% so với các tháng trước đó, nhưng tính chung cả gần 6 tháng qua, giá gạo xuất khẩu vẫn giảm từ 2- 5% (trong khi lượng gạo xuất khẩu tăng 3,8%). Đây là nguyên nhân khiến tổng kim ngạch chỉ tăng 1,5% so với cùng kỳ. NG.M