WB cho vay 200 triệu USD phát triển lưới điện VN
Các Website khác - 17/03/2006

WB cho vay 200 triệu USD phát triển lưới điện VN

Ngày 16.3, Ngân hàng Nhà nước VN và Ngân hàng Thế giới (WB) tại VN chính thức ký kết khoản tín dụng cho vay 200 triệu USD hỗ trợ dự án phân phối và truyền tải điện thứ hai của VN.

Dự án này sẽ hỗ trợ khả năng nối lưới 500kV của các nguồn điện mới, chấm dứt tình trạng thiếu điện, giảm thời gian gián đoạn trong hệ thống truyền tải 500kV, 200kV và 100kV. Đồng thời, giảm các dao động điện áp trong hệ thống truyền tải.

Giai đoạn đầu, dự án sẽ hỗ trợ xây dựng trạm biến áp 500/220kV Ô Môn và đường dây 500kV Cai Lậy - Nhà Bè.

Cẩm Văn