Phú Yên: Kiểm tra việc cho thuê đất và các dự án đầu tư xây dựng cơ bản
Các Website khác - 06/06/2006

Phú Yên:
Kiểm tra việc cho thuê đất và các dự án đầu tư xây dựng cơ bản


Văn phòng UBND tỉnh Phú Yên, ngày 5.6 cho biết: Trong tháng 6.2006, UBND tỉnh sẽ kiểm tra toàn diện việc đầu tư xây dựng cơ bản và đánh giá hiệu quả của công tác đầu tư đối với khu công nghiệp Hoà Hiệp 1; kiểm tra thủ tục giao đất, cho thuê đất của cơ quan có thẩm quyền.

Đặc biệt kiểm tra xử lý việc chuyển đổi, sử dụng đất không đúng mục đích, chuyển nhượng cho thuê, giao nhận khoán đất, tự ý phân chia đất cho cán bộ - CNVC xây dựng nhà ở không được cơ quan có thẩm quyền cho phép... Lưu Phong