Quy định về thanh toán tiền nhà đất Nhà nước đã trưng mua
Các Website khác - 28/12/2005

Quy định về thanh toán tiền nhà đất Nhà nước đã trưng mua

Bạn Hồ Thị Minh (Hà Nội) và một số bạn khác hỏi: Được biết, Bộ Xây dựng đã có hướng dẫn việc thanh toán tiền đối với trường hợp nhà đất Nhà nước đã trưng mua theo quy định tại Điều 6 của Nghị định số 127/2005/NĐ-CP. Đề nghị toà soạn cho biết quy định về thanh toán tiền nói trên.

Thông tư số 19/2005/TT-BXD ngày 1.12.2005 hướng dẫn như sau: Người thuộc diện được thanh toán (không phụ thuộc vào nơi đang cư trú) có trách nhiệm lập và nộp hồ sơ đề nghị thanh toán tại cơ quan quản lý nhà cấp tỉnh nơi có nhà đất mà Nhà nước đã trưng mua trước đây nhưng chưa trả tiền hoặc mới trả một phần.

Căn cứ vào hồ sơ đề nghị thanh toán, cơ quan quản lý nhà cấp tỉnh phối hợp với sở tài chính và các ngành liên quan đối chiếu hồ sơ đề nghị thanh toán với hồ sơ gốc về nhà đất mà Nhà nước đã trưng mua trước đây để lập phương án thanh toán.

Trường hợp hồ sơ đề nghị thanh toán không đủ các giấy tờ theo quy định tại Điều 12 của Nghị quyết số 755/2005/NQ - UBTVQH 11 thì cơ quan quản lý nhà cấp tỉnh phải hướng dẫn để người đề nghị thanh toán bổ sung hồ sơ.

Sau khi bổ sung mà vẫn không đủ điều kiện để thanh toán thì cơ quan quản lý nhà cấp tỉnh phải có văn bản thông báo cho người đề nghị thanh toán biết rõ lý do việc không được giải quyết.

Việc xác định giá bán nhà làm cơ sở để thanh toán được thực hiện như sau: Đối với trường hợp Nhà nước trưng mua nhưng chưa thanh toán tiền thì cơ quan quản lý nhà cấp tỉnh phối hợp với sở tài chính xác định số tiền phải thanh toán trình chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định.

Việc xác định số tiền thanh toán phải lấy giá xây dựng mới của nhà ở cấp 2, nếu là biệt thự thì lấy giá biệt thự hạng 2 do UBND cấp tỉnh ban hành tại thời điểm thanh toán nhân với diện tích nhà mà Nhà nước đã trưng mua trước đây.

Đối với trường hợp Nhà nước trưng mua nhưng đã thanh toán một phần tiền thì cơ quan quản lý nhà cấp tỉnh phối hợp với sở tài chính xác định số tiền phải thanh toán trên cơ sở giá nhà như quy định trên và trừ đi phần trăm số tiền mà Nhà nước đã trả trước đây để thanh toán cho chủ sở hữu số tiền còn lại.

Cấp hạng nhà được áp dụng làm cơ sở để xác định giá nhà được quy định tại Thông tư số 5-BXD/ĐT ngày 9.2.1993 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn phương pháp xác định diện tích sử dụng và phân cấp nhà ở.

B.B.Đ