68.800 cơ sở kinh doanh thực phẩm vi phạm quy chế
Các Website khác - 27/12/2005

68.800 cơ sở kinh doanh thực phẩm vi phạm quy chế

Tin từ Thanh tra Bộ Y tế ngày 26.12 cho biết: "Trong số 317.969 cơ sở kinh doanh, sản xuất thực phẩm được kiểm tra trong năm 2005, khoảng 68.800 cơ sở vi phạm các quy chế vệ sinh an toàn. Hơn 21.000 cơ sở vi phạm đã bị xử lý, trong đó 386 cơ sở đã bị buộc đóng cửa hoặc tạm đình chỉ sản xuất.

Kết quả xét nghiệm vi sinh, hoá học, thử hàn the, phẩm màu, giấm... cũng cho thấy, 30% số mẫu không đạt vi sinh. Tại một số nơi, có đến gần 80% số mẫu không đạt yêu cầu hoá học. Kiểm tra nhanh hàn the thì còn khoảng 40% số mẫu vẫn lạm dụng phụ gia độc hại này".

Q.D