Sắp có sản phẩm nông nghiệp biến đổi gien
Các Website khác - 07/11/2008

 

Sử dụng giống ngô biến đổi gien sẽ làm tăng thêm năng suất

Ngày 6/11, tại Hà Nội đã diễn ra hội thảo “Ảnh hưởng toàn cầu của cây trồng công nghệ sinh học: hiệu quả về kinh tế xã hội và môi trường”.

Tại hội thảo này, đại diện trung tâm công nghệ sinh học TPHCM cho biết, có thể đầu năm 2009, trung tâm sẽ phối hợp với một số công ty sẽ chọn mua hạt giống ngô biến đổi gien kháng sâu bệnh của Philippin, đất nước có khí hậu tương đối giống Việt Nam để đưa vào trồng khảo nghiệm.

Theo TS Graham Brookes, Viện kinh tế Anh, hiện nay năng suất ngô của Việt Nam đạt 4,5 tấn/ha. Nếu ứng dụng công nghệ sinh học với giống ngô đã biến đổi gien, năng suất ngô sẽ tăng thêm khoảng 28% và chi phí sẽ giảm hơn rất nhiều.

Trên thế giới, cây trồng biến đổi gien đã đưa lại năng suất cao hơn hẳn so với các giống truyền thống từ 5 đến 50%. Chẳng hạn như đậu tương tăng khoảng 20%, ngô 7%, bông vải 15%, cải dầu 3%.

Đã có 23 quốc gia trên thế giới chấp nhận việc trồng cây biến đổi gien, khoảng 670 sản phẩm cây trồng biến đổi gien đã có mặt trên thị trường của 53 quốc gia. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia tại hội thảo thì vấn đề khó khăn nhất để triển khai các cây trồng biến đổi gien ở Việt Nam chính là làm thay đổi nhận thức của người dân.

Lan Hương