Sẽ thực hiện đăng ký kinh doanh qua mạng
Các Website khác - 15/10/2008

 

 

Ông Lê Quang Mạnh - Phó Cục trưởng Cục Phát triển DNNVV (Bộ KHĐT) cho biết: Đề án "Cải cách đăng ký kinh doanh tại VN" do Bộ KHĐT trình đã được Thủ tướng Chính phủ thông qua.

Theo đề án này, sẽ thiết lập cơ chế đăng ký hợp nhất theo hướng tích hợp toàn bộ các khâu đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế, khắc dấu vào một quá trình chung gọi là đăng ký hợp nhất để DN gia nhập thị trường.
Các DN sẽ thực hiện đăng ký theo một bộ hồ sơ chuẩn, duy nhất để cung cấp thông tin tới đại diện cơ quan quản lý nhà nước duy nhất là phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh. Mỗi DN sẽ được cấp một mã số duy nhất, một lần khi DN đăng ký và được duy trì cho đến khi chấm dứt hoạt động.
Các hoạt động trao đổi dữ liệu sẽ áp dụng hoàn toàn qua mạng Internet giữa các cơ quan. Hiện thời gian các cơ quan chức năng thụ lý hồ sơ DN đã được giảm xuống chỉ còn 5 ngày so với 15 ngày trước đó. 

Lao động