Sóc Trăng: Giá muối tăng gấp đôi so với đầu vụ
Các Website khác - 29/04/2006

Sóc Trăng: Giá muối tăng gấp đôi so với đầu vụ

Đến cuối tháng 4, nông dân Vĩnh Châu thu hoạch trên 3.600 tấn muối, thấp hơn năm trước 3.100 tấn. Sản lượng muối đạt thấp do mưa kéo dài trong tháng 12.2005 và tháng 1 đầu năm nay. Diện tích sân phơi muối chỉ bằng 50% so với năm trước.

Tuy nhiên, với giá muối 320đ/kg - tăng gấp đôi so với đầu vụ - người sản xuất muối có mức thu nhập khá cao so với năm trước. C.T.L