Tập trung quyết liệt thúc đẩy kinh tế
Các Website khác - 31/12/2005

Tập trung quyết liệt thúc đẩy kinh tế

Trong các ngày từ 28 đến 30.12.2005, tại TPHCM, Chính phủ đã tổ chức Hội nghị mở rộng với các địa phương trong cả nước bàn biện pháp thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và ngân sách năm 2006. Thủ tướng Phan Văn Khải chủ trì hội nghị.

Năm 2005, nền kinh tế nước ta đạt kết quả đáng phấn khởi, các chỉ tiêu kế hoạch và ngân sách đều đạt và vượt. GDP tăng cao nhất, đạt 8,4%. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 17,2%. Lần đầu tiên trong nhiều năm khu vực dịch vụ có tốc độ tăng nhanh hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế 8,5%. Huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng khá, ước đạt 326 nghìn tỉ đồng (tương đương 21 tỉ USD)... Thu ngân sách tăng 16,6%. Tuy nhiên, nền kinh tế vẫn còn những hạn chế là tốc độ giá trị công nghiệp và hàm lượng GTGT trên sản phẩm chưa cao, kết quả xuất khẩu chưa vững chắc, chỉ số giá tiêu dùng cao hơn mục tiêu.

Tại hội nghị, chủ tịch UBND 15 tỉnh, thành phố và 8 bộ trưởng đã phát biểu kiến nghị nhiều vấn đề cụ thể về đổi mới cơ chế chính sách, về phối hợp chỉ đạo điều hành ở cả vĩ mô và vi mô, về chuyển dịch cơ cấu kinh tế tỉnh, thành phố. Vấn đề xã hội hoá ở một số lĩnh vực, huy động vốn, sắp xếp lại DNNN, đặc biệt là hiến kế phòng, chống tham nhũng, tiết kiệm, quy chế làm việc của công chức, thực hiện cải cách hành chính, vấn đề môi trường, đất đai, vốn khắc phục hiệu quả thiên tai...

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phan Văn Khải đã nêu bật những thành tựu kinh tế - xã hội và những bài học rút ra từ thực tiễn phát triển kinh tế nhanh và bền vững của năm 2005. Về những chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2006, Thủ tướng Phan Văn Khải chỉ rõ phải quyết tâm thực hiện Nghị quyết về nhiệm vụ năm 2006 do kỳ họp thứ 8 Quốc hội khoá XI giao: Phấn đấu đạt tốc độ tăng GDP 8%, kim ngạch xuất khẩu tăng 16,4%, chỉ số giá hàng tiêu dùng dưới 8%, tạo việc làm cho 1,6 triệu người.

Thủ tướng nhấn mạnh 6 nội dung chủ yếu phải triển khai là: Chỉ đạo kiên quyết hơn các vấn đề có tính chiến lược về kinh tế - xã hội và ngân sách năm 2006. Đẩy mạnh huy động vốn đầu tư phát triển, nâng cao hiệu quả đầu tư chống thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng. Đẩy mạnh xã hội hoá đi đôi với đổi mới cơ chế quản lý các mặt công tác xã hội. Kiên quyết ngăn chặn dịch cúm gia cầm. Thực hiện chương trình CCHC, thực hành tiến kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng. Thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của Chính phủ.

Để thực hiện 6 nội dung trên, Chính phủ đã đề ra 5 giải pháp cụ thể: Đẩy nhanh việc xây dựng thể chế, tạo chuyển biến mới trong công tác chỉ đạo, điều hành. Huy động thêm vốn đầu tư và hiệu quả đầu tư. Bảo vệ môi trường, tích cực và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. Đẩy mạnh xã hội hoá các lĩnh vực văn hoá - xã hội. Chấn chỉnh bộ máy hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm. Lựa chọn những việc khả thi làm trước để tạo lòng tin cho nhân dân trong quản lý đất đai, đầu tư xây dựng, chống lãng phí trong sử dụng điện, tiếp khách, hội nghị, mua sắm, sử dụng ôtô công, lãng phí thời gian lao động.

Châu Ngọc