Tây Nguyên: 83,98 triệu USD phát triển lâm nghiệp
Các Website khác - 13/06/2006

Tây Nguyên: 83,98 triệu USD phát triển lâm nghiệp

83,98 triệu USD phát triển lâm nghiệp cải thiện đời sống đồng bào vùng Tây Nguyên. Đây là dự án vừa được Chính phủ phê duyệt ngày 7.6.2006 nhằm mục đích giảm số hộ nghèo đói, quản lý rừng bền vững, bảo tồn đa dạng sinh học...

Dự án sẽ được thực hiện từ năm 2006 đến 2014 trên địa bàn 60 xã thuộc các tỉnh Đắc Lắc, Đắc Nông, Lâm Đồng, Gia Lai, Kon Tum và miền tây Phú Yên.

Đ.B.T