Tham mưu đúng, quyết sách sẽ trúng
Các Website khác - 10/12/2005
60 năm ngành Kế hoạch & Hội nghị toàn quốc triển khai kế hoạch 2006:
Tham mưu đúng, quyết sách sẽ trúng
Bắc Lập


"Cán bộ làm kế hoạch cũng phải có tính chiến đấu rất cao, phải cháy bỏng khát vọng làm giàu cho dân, cho nước"- Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải đã nói những lời tâm huyết như vậy với các cán bộ làm công tác kế hoạch, tại lễ kỷ niệm 60 năm thành lập ngành và Hội nghị toàn quốc triển khai kế hoạch 2006 diễn ra trong 2 ngày (9-10.12) tại Hà Nội.

Xây dựng lộn xộn - hậu quả của
quy hoạch vội vã.
Lời tâm sự của Thủ tướng

Với tư cách là người đã từng làm trong ngành kế hoạch lâu năm của đất nước, Thủ tướng Phan Văn Khải đã phát biểu những lời tâm huyết trước các thế hệ cán bộ làm công tác kế hoạch trong suốt 60 năm qua.

Theo Thủ tướng, cán bộ làm công tác kế hoạch có trọng trách rất lớn, có chức năng tham mưu về cơ chế, chính sách giúp Chính phủ điều hành công tác kinh tế, xã hội của đất nước. Bởi vậy, tham mưu đúng thì quyết sách trúng và đi vào lòng dân, có lợi cho dân, cho nước. Ngược lại, tham mưu sai, không trúng sẽ để lại những hậu quả đáng tiếc.

Thủ tướng lấy ví dụ như công tác quy hoạch, từ quy hoạch dài hạn đến ngắn hạn, quy hoạch từ trung ương đến địa phương, từ nông thôn đến thành thị, nếu chất lượng quy hoạch yếu kém, sai lầm sẽ để lại hậu quả rất nặng nề.

Đặc biệt là về con người làm công tác kế hoạch, theo Thủ tướng, phải là người có trí tuệ, có tính chiến đấu rất cao và có phẩm chất tốt. Phải thẳng thắn và dám đấu tranh với những bộ, ngành, địa phương nào làm sai, từ đó đề xuất cho Chính phủ hướng xử lý. Phải tuyên chiến với tình trạng lãng phí, tham ô, thất thoát trong công tác quy hoạch, đầu tư và thực thi.

Người cán bộ làm kế hoạch phải cháy bỏng khát vọng làm cho dân giàu, nước mạnh bởi họ nắm trong tay trọng trách là tham mưu cho Chính phủ phân bổ các nguồn lực to lớn của đất nước. Thủ tướng yêu cầu, các cán bộ làm công tác kế hoạch phải tự nâng mình lên, đáp ứng lòng mong đợi to lớn của các doanh nghiệp và nhân dân.

Đột phá vào công tác quản lý đầu tư

Theo Bộ trưởng Bộ KHĐT Võ Hồng Phúc, năm 2006 phải tập trung vào công tác chấn chỉnh quản lý đầu tư, tạo ra bước đổi mới có tính đột phá. Trong đó, có 3 việc lớn phải làm: Bố trí sử dụng nguồn lực cho đầu tư phát triển, đổi mới công tác quản lý vốn đầu tư và nâng cao chất lượng công trình đầu tư xây dựng cơ bản.

Những việc cụ thể đã được Bộ trưởng Võ Hồng Phúc chỉ rõ như xử lý dứt điểm số nợ xây dựng từ các năm trước để lại; loại bỏ lối quy hoạch hành chính, áp đặt tuỳ tiện, không khả thi, không tính đến nhu cầu của thị trường.

Đặc biệt, sẽ chỉ ra các quyết định đầu tư khi xác định rõ nguồn vốn và trong phạm vi nguồn vốn được phân cấp, tránh sai sót ngay từ khâu ra chủ trương đầu tư.

Ông Phúc cũng cho biết là sẽ kiên quyết đình hoãn những dự án không rõ phương án huy động vốn hoặc các dự án vừa thi công vừa tìm nguồn vốn. Bên cạnh đó, sẽ có biện pháp chống các hành vi rút ruột công trình một cách hiệu quả, cũng như giám sát chặt chẽ các khâu để thực sự tạo ra hiệu quả trong việc chống thất thoát trong đầu tư.

Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2006:

* GDP tăng 8% so với năm 2005, GDP bình quân đầu người 720 USD.
* Giá trị tăng thêm của ngành nông, lâm, ngư nghiệp: 3,8%, công nghiệp và xây dựng: 10,2%; dịch vụ: 8%.
* Kim ngạch xuất khẩu tăng 16,4%.
* Thu ngân sách đạt gần 238 ngàn tỉ đồng, chi ngân sách đạt 294,4 ngàn tỉ đồng.
* Tốc độ tăng giá tiêu dùng thấp hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế.


* Năm 2005 (dự kiến): Vốn FDI đạt 5,8 tỉ USD, tăng 25% so với năm 2004, vượt 29% so với mục tiêu đầu năm (4,5 tỉ USD). Trong đó vốn cấp mới đạt 4 tỉ USD, vốn bổ sung đạt 1,8 tỉ USD. Tổng doanh thu đạt 21 tỉ USD (không kể dầu thô), giá trị xuất khẩu 10,3 tỉ USD.

* Năm 2006: Dự kiến thu hút khoảng 5,5 tỉ USD, trong đó vốn cấp mới 3,6 tỉ USD và tăng vốn 1,9 tỉ USD. Vốn thực hiện đạt 3,4 tỉ USD.

Nguồn: Bộ KHĐT