Thụy Sĩ: Tài trợ 1,3 triệu USD cho dự án sản xuất gạch
Các Website khác - 09/12/2005

Thụy Sĩ: Tài trợ 1,3 triệu USD cho dự án sản xuất gạch

Ngày 8.12 tại Nam Định, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định và Đại sứ Thụy Sĩ tại VN ký kết thoả thuận về "Dự án sản xuất gạch bền vững tại VN". Chính phủ Liên bang Thụy Sĩ ký tài trợ 1,3 triệu USD để hỗ trợ phát triển quy trình công nghệ sản xuất.

Dự án được thực hiện trên cơ sở hợp tác giữa UBND tỉnh Nam Định và Cơ quan Hợp tác phát triển Thụy Sĩ. Quá trình thực hiện dự án có sự tham gia của Bộ Xây dựng, Bộ KHĐT, chính quyền các cấp và các nhà sản xuất gạch tư nhân ở Nam Định.

L.T.P