Thành lập Trung tâm Giới thiệu việc làm tại KKT Dung Quất
Các Website khác - 18/10/2005

Thành lập Trung tâm Giới thiệu việc làm tại KKT Dung Quất

Tin từ Khu kinh tế (KKT) Dung Quất ngày 17.10, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã đồng ý cho phép thành lập Trung tâm Giới thiệu việc làm tại KKT Dung Quất, nhằm đáp ứng nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp, đồng thời hỗ trợ và giới thiệu cho người lao động tiếp cận thị trường lao động trong KKT Dung Quất. Được biết, đến năm 2006, tại Dung Quất cần khoảng một vạn lao động.

T.Đ