Sẽ phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế trong tháng 10.2005
Các Website khác - 18/10/2005

Sẽ phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế trong tháng 10.2005

Theo tin từ Bộ Tài chính ngày 17.10, Chính phủ đã giao cho Bộ trưởng Bộ Tài chính phối hợp với các bộ, ngành liên quan tổ chức phát hành trái phiếu này. Theo đề án, trước mắt VN sẽ huy động khoảng 500 triệu USD trên một số thị trường tài chính lớn, trong đó có Mỹ và Châu Âu.

H.PH