Xuất khẩu năm 2006 có thể đạt từ 36,5- 37,5 tỉ USD
Các Website khác - 18/10/2005

Xuất khẩu năm 2006 có thể đạt từ 36,5- 37,5 tỉ USD

Đó là dự kiến của Bộ Thương mại về kim ngạch xuất khẩu năm 2006. Theo đó, nếu xuất khẩu tăng trưởng theo phương án thấp (15% so với năm 2005), kim ngạch sẽ đạt 36,5 tỉ USD, còn tăng trưởng theo phương án cao (18%) kim ngạch sẽ đạt 37,5 tỉ USD.

Sở dĩ Bộ Thương mại đưa ra hai phương án này (đều thấp hơn mức tăng năm 2005) là do lường trước nhiều tác động xấu của năm 2006 tới tình hình xuất khẩu VN.

Đ.C