Thêm một loại cổ phiếu lên sàn chứng khoán
Các Website khác - 12/02/2006
Thêm một loại cổ phiếu lên sàn chứng khoán

Đó là cổ phiếu của Tổng công ty cổ phần tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam (VINARE), sẽ được giao dịch tại Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội với số lượng là 34,3 triệu cổ phiếu, mệnh giá 10.000đ/cổ phiếu - tin ngày 11.2. V.H (Theo TTXVN)