Thuế môn bài với các loại hình doanh nghiệp
Các Website khác - 13/10/2005

Thuế môn bài với các loại hình doanh nghiệp

Bạn Hoàng Hương Giang ở Hà Tây, hỏi: "Chúng tôi có một cơ sở kinh doanh mới thành lập, muốn tìm hiểu về thuế môn bài. Đề nghị toà soạn cho biết quy định của pháp luật về thuế môn bài đối với các loại hình doanh nghiệp".

Trả lời của LS Hạ Thị Hồ Hoa:
Theo quy định tại Thông tư 96/2002/TT-BTC ngày 24.10.2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày 30.8.2002 của Chính phủ về việc điều chỉnh mức thuế môn bài; Thông tư 113/2002/TT-BTC ngày 16.12.2002 và Thông tư 42/2003/TT-BTC ngày 24.10.2002 của Bộ Tài chính đã quy định như sau:

- Các tổ chức kinh tế nộp thuế môn bài căn cứ vào vốn đăng ký ghi trong giấy chứng nhận ĐKKD hoặc giấy phép đầu tư theo biểu sau:

Bậc thuế môn bài

Vốn đăng ký

Mức thuế môn bài cả năm

Bậc 1

Trên 10 tỉ đồng

3.000.000 đồng

Bậc 2

Từ 5-10 tỉ đồng

2.000.000 đồng

Bậc 3

Từ 2 tỉ đến dưới 5 tỉ đồng

1.500.000 đồng

Bậc 4

Dưới 2 tỉ đồng

1.000.000 đồng


Vốn đăng ký đối với từng trường hợp cụ thể như sau: Đối với DNNN, công ty TNHH, công ty cổ phần, HTX là vốn điều lệ; đối với DN có vốn đầu tư nước ngoài, DN tư nhân là vốn đầu tư.

Căn cứ để xác định mức thuế môn bài là vốn đăng ký của năm trước năm tính thuế. Mỗi khi có thay đổi tăng hoặc giảm vốn đăng ký, cơ sở kinh doanh phải kê khai với cơ quan thuế trực tiếp quản lý để làm căn cứ xác định mức thuế môn bài của năm sau. Nếu không kê khai sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế và bị ấn định mức thuế môn bài phải nộp.

Các DN thành viên tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương của các DN hạch toán toàn ngành nộp thuế môn bài theo mức thống nhất 2.000.000 đồng/năm. Các DN thành viên trên nếu có thì các chi nhánh tại các quận, huyện, thị xã và các điểm kinh doanh khác thì phải nộp thuế môn bài theo mức thống nhất 1.000.000 đồng/năm.

Các cơ sở kinh doanh là chi nhánh hạch toán phụ thuộc hoặc báo số, các tổ chức kinh tế khác... không có giấy chứng nhận ĐKKD hoặc có giấy chứng nhận ĐKKD nhưng không có vốn đăng ký thì nộp thuế môn bài theo mức 1.000.000 đồng/năm.

Các cửa hàng, quầy hàng, cửa hiệu kinh doanh... trực thuộc cơ sở kinh doanh hạch toán kinh tế độc lập hoặc trực thuộc chi nhánh hạch toán phụ thuộc; nhóm người lao động thuộc các cơ sở kinh doanh nhận khoán kinh doanh áp dụng mức thuế môn bài theo mức đối với hộ kinh doanh cá thể. Cụ thể:

Bậc thuế

Thu nhập 1 tháng

Mức thuế cả năm

1

Trên 1.500.000 đồng

1.000.000 đồng

2

Trên 1.000.000 đến 1.500.000 đồng

750.000 đồng

3

Trên 750.000 đến 1.000.000 đồng

500.000 đồng

4

Trên 500.000 đến 750.000 đồng

300.000 đồng

5

Trên 300.000 đến 500.000 đồng

100.000 đồng

6

Bằng hoặc thấp hơn 300.000 đồng

50.000 đồng