Tiếp tục bù lỗ cho mặt hàng dầu
Các Website khác - 06/02/2009
 Sáng nay 6/2, Bộ Tài chính đã ban hành thông tư hướng dẫn thực hiện quyết toán bù lỗ kinh doanh các mặt hàng dầu năm 2008. Thời gian bù lỗ được áp dụng theo các mặt hàng mazút, dầu hoả và diezel.
Theo Thông tư số 26/2009/TT-BTC do Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà ký, đối tượng được bù lỗ là những doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu theo chỉ tiêu được Bộ Công thương giao năm 2008, tiêu thụ các mặt hàng dầu nhập khẩu (diezel, dầu hoả, mazút) với giá nhà nước quy định mà kết quả hoạt động kinh doanh của các mặt hàng dầu bị lỗ.
 
Mục đích của việc bù lỗ này nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối, tạo điều kiện chuyển sang kinh doanh theo cơ chế thị trường.

 
Phạm vi và thời gian bù lỗ cụ thể như sau: Bù lỗ kinh doanh tiêu thụ mặt hàng mazút và dầu hoả phát sinh từ ngày 1/1 - 21/7/2008; lỗ kinh doanh tiêu thụ mặt hàng diezel phát sinh từ ngày 1/1 - 16/9/2008 và lỗ tồn kho mặt hàng diezel nhập khẩu tại thời điểm 16/9/2008 (bao gồm cả diezel nhập khẩu đang đi đường thuộc sở hữu doanh nghiệp).
 
Tuy nhiên, việc bù lỗ không bao gồm việc tiêu thụ các mặt hàng dầu sản xuất, chế biến trong nước và tạm nhập tái xuất.
 
Mức bù lỗ đối với từng mặt hàng tại từng doanh nghiệp được xác định là: (Giá vốn nhập khẩu bình quân gia quyền thực tế từng mặt hàng của doanh nghiệp + thuế VAT, phí theo quy định + định mức chi phí kinh doanh từ cảng Việt Nam đến bán lẻ) - bình quân gia quyền giá bán Nhà nước quy định từng mặt hàng (đồng/lít hoặc kg).
 
Trong đó, chi phí từ cảng Việt Nam đến bán lẻ dầu hoả, diezel là 500 đồng/lít, giá bán Nhà nước quy định đối với từng mặt hàng trong từng thời điểm khác nhau sẽ dao động trong khoảng 9.500 - 15.500 đồng/lít...
 
Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính cũng hướng dẫn chi tiết cách tính tổng số tiền bù lỗ dầu hoả, mazút và diezel. Trên cơ sở báo cáo tài chính 9 tháng năm 2008, số tiền ngân sách Nhà nước đã tạm ứng bù lỗ, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối lập báo cáo quyết toán bù lỗ cho các mặt hàng dầu theo hướng dẫn trên.
 
Căn cứ công văn đề nghị và báo cáo quyết toán bù lỗ của doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối, Bộ Tài chính kiểm tra xác định chính thức số tiền bù lỗ kinh doanh các mặt hàng dầu theo quy định, từ đó thực hiện cấp tiếp số tiền bù lỗ còn thiếu.
 
Trường hợp số tiền đã tạm ứng bù lỗ lớn hơn số tiền quyết toán bù lỗ, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối có nghĩa vụ hoàn trả kịp thời ngân sách Nhà nước.
 
Đối với trường hợp kết quả kinh doanh chung xăng dầu quý IV/2008 của doanh nghiệp bị lỗ, nguyên nhân do tiếp tục tiêu thụ lượng tồn kho diezel 16/9/2008 ở các giai đoạn sau giá bán giảm (được Bộ Công Thương và Bộ Tài chính chấp thuận đăng ký giá) thì doanh nghiệp báo cáo Bộ Tài chính và Bộ Công Thương xem xét cụ thể.
 
Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký. Các văn bản hướng dẫn bù lỗ kinh doanh các mặt hàng dầu trước đây trái với Thông tư này đều bãi bỏ.
 
Theo Dan Tri